top of page

De weg van verandering Clinckart Paul

Praktijk voor individuele en relatietherapie:

Familieopstelling

Therapie familieopstelling

Familieopstellingen gaan over invloeden die je familie van herkomst hebben op jouw persoonlijk leven. De vanzelfsprekende binding tussen grootouders, ouders en kinderen is tegelijkertijd ook heel complex. Het gezin waarin we geleefd hebben, heeft een grote beslissende invloed op ons huidig leven en onze toekomst. Op zich is dit niets nieuws. Onze persoonlijke problemen op gebied van relaties of werk of gezondheid kunnen door allerlei therapieën verholpen worden. Maar soms stellen we vast dat al die therapieën geen oplossing brengen. We komen tot de vaststelling dat we met gezond verstand alleen onze moeilijkheden niet kunnen oplossen.

Elke familie heeft zijn eigen systeem, zijn eigen patronen, zijn eigen kenmerken, die boven onze persoonlijkheid uitstijgen. Of we dit nu willen of niet (op een onbewust niveau hebben we geen invloed).
We zijn en blijven aan ons familiesysteem verbonden ook al zijn bijvoorbeeld ouders en grootouders al overleden.

De eigenheid van de familie leeft in jou voort. Hoe minder dat we op onze ouders willen lijken hoe meer we ze ook worden of zijn. We zijn ons er vaak niet van bewust dat, hoe meer we worstelen om het anders te doen, anders te zijn, hoe meer we met hun verwikkeld, verbonden zijn. Dat is ons lot.

De situatie lijkt op die manier uitzichtloos. Maar met behulp van familieopstellingen kan de verborgen dynamiek van de familie zichtbaar worden. En onze huidige moeilijkheden kunnen we in een nieuw perspectief plaatsen. We kunnen op die manier orde brengen in onze familieziel, zelfs over de generaties heen.

Een opstelling is een andere manier van kijken, anders dan de klassieke therapie. Voor wie met familieopstellingen kennis maakt, gaat er een nieuwe wereld open van inzichten. Familieopstellingen werken uitstekend bij moeilijkheden waarbij de gewone therapie niet werkt of waar de oorzaak van het probleem onduidelijk blijft.

bottom of page