top of page

De weg van verandering Clinckart Paul

Praktijk voor individuele en relatietherapie:

Ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie

We hebben praktisch allemaal een verkeerde ademhaling. Door spanning op onze spieren wordt deze belemmerd. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in je ademhalingspatroon, pas dan kan je leren hoe de spierspanningen los te laten. Spierspanningen brengen altijd een beperking mee zowel in ons denken als ons handelen. Het patroon van een ontspannen ademhaling is als volgt: bij een inademing duw je de buik naar buiten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de beweging van de longen naar omlaag.

Ook de borstkas zet zich uit. Zo kunnen de longen zich maximaal vullen. Het is niet het een of het ander maar een samenwerking van beide. Zo krijg je bij een minimale inspanning een maximale hoeveelheid aan zuurstof. En dus meer energie. Je leert hoe je beter en dieper kan ademen. Je krijgt inzicht in je spierspanningen en leert ze los te laten. Ook met bepaalde manuele technieken kan ik je terug dieper laten ademen.

bottom of page